Zakelijke pagina Ziekenhuizen

Ongeveer een kwart van de patiënten brengt tijdens zijn verblijf aan het ziekenhuis een bezoek aan de OK. Kinderen vormen een deel van deze groep. De OK vormt dan ook een belangrijk onderdeel binnen de zorgprocessen die zich in het ziekenhuis afspelen. Om de doorstroom naar, op en van de OK  goed te laten verlopen, is het van groot belang dat de voorbereiding van kinderen op een operatie goed loopt. Het boek Een operatie voor Fientje draagt bij aan een optimalisatie van de voorbereiding van kinderen rondom een operatie.

Voor de verschillende disciplines die betrokken zijn bij de voorbereiding van een kind op een operatie, evenals voor de ouders en het kind zelf, is het belangrijk dat alle werkprocessen goed verlopen. Angst en onwetendheid bij kinderen kan in dit voorbereidingstraject, (extra wanneer het spoed is), voor oponthoud zorgen. Met een goede voorlichting en een goed voorlichtingsproces, wat bij voorkeur thuis al begint, kan een betere doorstroming tijdens de ziekenhuisopname worden bewerkstelligd.

Met het boekEen operatie voor Fientje kunnen zowel ouders als verschillende ziekenhuisdisciplines (pedagogisch medewerker, verpleegkundige) een kind voorbereiden op een operatie en hiermee een goede basis creëren.

Dit boek kan dienen als voorbereidingsmateriaal op de afdeling en is ook zeer geschikt om voorafgaand aan een operatie mee te sturen met de brief voor opname zodat het thuis al herhaaldelijk gelezen kan worden.

Tevens is het mogelijk om een maatwerk boekje te maken welke volledig aansluit op de voorbereidingsprocedure op uw kinderafdeling. Graag denk ik hierin met u mee en verzorg ik dit traject voor u. Neem hiervoor contact met ons op.

 

zakelijke pagina ziekenhuizen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *